Homologacija – uverenje agencije za bezbednost saobraćaja

Za svako vozilo iz uvoza, prilikom prve registracije u Srbiji, potrebno je priložiti Uverenje o saobraznosti izdato od strane Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), a na osnovu pregleda vozila koji obavi neka od ovlašćenih organizacija (AMSS, mašinski i tehnički fakulteti, Institut Vinča…).

U narodu se u žargonu koriste izrazi AMSS pregled i AMSS uverenje.

Tim uverenjem se potvrđuje da vozilo ispunjava propisanu minimalnu normu (trenutno euro 3) za dozvoljeni uvoz vozila, kao i da je u skladu sa saobraćajnim propisima Republike Srbije.

Kada i u kojim situacijama vam je Uverenje ABS potrebno zavisi od više faktora, npr. od toga da li je vozilo prvi put registrovano u EU ili nekoj drugoj zemlji, da li je potrebno za carinjenje ili samo za registraciju itd, itd… Svakako je najbolje da pozovete Don Šped špediciju kako biste dobili sve potrebne informacije o sigurnom uvozu automobila bez velikog stresa i skrivenih troškova.

Za sva vozila koja su prvi put registrovana u EU, Švajcarskoj, Norveškoj, Lihtenštajnu i na Islandu posle 1. januara 2002. godine uverenje ABS-a nije uslov za carinjenje, već samo za registraciju.

Za vozila iz zemalja koje nisu osnivači EU, nije obavezno uverenje za carinjenje za prve registracije posle datuma pristupa EU. Npr. taj datum za Sloveniju, Slovačku, Češku, Mađarsku, Poljsku, Litvaniju, Letoniju i Estoniju je 01. maj 2004. godine; za Bugarsku i Rumuniju 01. januar 2007. godine; za Hrvatsku 01. jul 2013. godine.

Za sva vozila registrovana pre tih datuma ili registrovana u zemljama koje nisu u EU i ostalim navedenim zemljama koje su pratile EU u propisima, obavezno je prilikom carinjenja priložiti uverenje ABS-a, jer u njemu stoji i potvrda o euro normi, tzv. homologacija. Zbog toga carinjenje takvih vozila traje koji dan duže, jer je potrebno sačekati da iz ABS-a stigne uverenje.

Mi našim klijentima pružamo uslugu vađenja tog uverenja sa svim potrebnim prethodnim pregledima vozila. Ukoliko nije uslov, klijenti mogu i sami da obave taj postupak nakon carinjenja ili da prepuste nama da im mi to obavimo uporedo sa carinjenjem.

Izbornik